Chairman :

dr-gobala-raju

Dr C V Gopala Raju
Visakha Eye Hospital, 8-1-64,
Pedda Waltair,
Visakapatnam-5300017
Email: cvgraju@yahoo.com